100 срещи с мен

100 срещи с мен

Любомир Стойков
2019

Описание

Книгата „100 срещи с мен“ съдържа сто интервюта с проф. д.н. Любомир Стойков, публикувани в печатни и електронни издания в периода 1993 - 2018 г. Целта е да се представят компактно на читателите негови възгледи за културата, медиите, журналистиката, образованието, политиката, морала, нравите, чувствата, изкуството, красотата, стила, модата, лайфстайла, всекидневието и редица още теми - индивидуални и социални.

Много от идеите и схващанията на известния журналист, учен и университетски преподавател са представяни в отделни негови публицистични и научни книги и монографии, но вестникарското интервю дава незаменимото предимство теоретичните анализи и преценки да бъдат достъпни за по-масовата аудитория, тъй като са по-живи, по-атрактивни и по-образни. Предложените интервюта с проф. Стойков позволяват да се проследят в цялост промените в мисленето му през годините, както и неговата последователност или колебливост по едни и същи ключови въпроси на съществуването.

Книгата е структурирана в четири раздела, както следва: „Комуникация, медии и политика“, „Образование и академична дейност“, „Лайфстайл и мода“ и „Лична философия“. В книгата са комбинирани три подхода - проблемно-тематичен, хронологичен и системно-структурен. Това миксиране е условно, тъй като темите на интервютата често се преплитат и взаимно проникват. Във всяко интервю обаче могат да се открият доминиращи акценти, отговарящи на съответния раздел. Интервютата, събрани в настоящата книга, са публикувани в едни от най-авторитетните, качествени и популярни вестници и списания, издавани в България: „Труд", „Седмичен труд“, „24 часа“, „Култура“, „Капитал“, „Дума", „Монитор“, „Пари“, „Антени“, „Подкрепа“, „Новинар“, „Преса“, „Класа“, „Българска армия“, „Дипломатически преглед", „Мода“, „Мениджър“, „Ева“, „Elle България“, „Cosmopolitan България“, “Esquire” (България), “WebCafe BG”, “LadyZone.bg”, “Tribune”, “Code fashion” и др.

При предварителното ѝ обсъждане книгата „100 срещи с мен“ на проф. д.н. Любомир Стойков получи много високи оценки както от президента на световната “PR” организация “ICCO” Максим Бехар, журналистката Юлияна Дончева и Ники Кънчев - телевизионен и радиоводещ, така и от рецензентите проф. д.н. Ивайло Христов и доц. д-р Мартин Осиковски. Книгата бе обсъдена и единодушно одобрена за печат и в катедра „Медии и обществени комуникации“ на Университета за национално и световно стопанство.

 

„Познавам Любомир Стойков от десетилетия и мога да гарантирам за три сигурни неща - за неговия професионализъм, за неговата почтеност и за неговия винаги ясен изказ с много, ама много тънко чувство за хумор.“
Максим Бехар

 

„Книгата „100 срещи с мен“ на проф. Любомир Стойков е едно необикновено пътуване във времето. Тя поставя цветните щрихи върху черно-белия портрет на противоречивия български преход, за да покаже ясната позиция и последователната житейска философия на автора.“
Юлияна Дончева

 

„100 срещи с мен“ не е просто книга, а е своеобразно автоогледало към образа на Любо Стойков. Чрез тази перспектива и ние виждаме промяната и непромяната в мисленето и на Любо, и на хората около него. Любо Стойков е авторитет, без да е диктатор в модата... Слага жалоните, но и самият той е жалон за стил и вкус.“
Ники Кънчев

 

Съдържание:

Максим Бехар. 100 детайла към образа на проф. Любомир Стойков

Юлияна Дончева. Безкомпромисен към масовия вкус

Ники Кънчев. Чаровен диктатор или ... еталон за стил и класа

Увод

Комуникация, медии и политика

Образование и академична дейснот

Лайфстайл и мода

Лична философия

Библиография на интервютата с проф. д.н. Любомир Стойков

Индекс на водещите на интервютата с проф. д.н. Любомир Стойков

Индекс на изданията, публикували интервютата с проф. д.н. Любомир Стойков

Индекс на имената

Индекс на географските имена

Summary