Калинография. Разговори със Ставри Калинов.

Калинография. Разговори със Ставри Калинов.

Любомир Стойков
1998

Описание

Отговорите, които уникалният художник и скулптор Ставри Калинов предлага, както и въобще афоризмите му за живота и изкуството, играта и творческия акт, секса и аномалията, ценностите и социалните противоречия днес са органична част от неговата художествена и естетическа система. Би било погрешно да се смята, че тази анкета се препоръчва като инструкция или като гид за пътешествието в духовния свят на Ставри Калинов (макар че не съм против използването и по такъв повод: читателят сам преценява къде, кога и как да „употреби“ книгата). Въобще в случая е погрешно да се препоръчва каквото и да е. Но в края на тези начални думи ще отбележа, че разговорите ми с художника носят пълноценността на неговите произведения и допълват по своему посланията, заложени в тях.
Благодаря сърдечно на Ставри Калинов, че ме допусна до своя душевен мир и ме направи съпричастен (а чрез мен и вас, уважаеми читатели) на собствените си вълнения, търсения, съмнения и упования в устрема си към автентично и неординерно изкуство.

От автора

 

Съдържание:

Естетически синдром на тройното „М“

Творческо непослушание и авангардизъм

Скулптура и мода

„Аз“-ът в изкуството и естетиката

Ценности и общество

Личен живот, бит и душевност

Приложение с илюстрациите

Списък на илюстрациите на английски език

Заключителни думи

Кратка хронология за Ставри Калинов

Именен показалец

Резюме на английски език