Култура и медии

Култура и медии

Любомир Стойков
2017

Описание

Тази книга разглежда в динамика връзките между културата, медиите и развлеченията и изразява авторовия стремеж да се хвърли светлина върху теми и проблеми, които „сериозната наука“ заобикаля, недооценява и маскира, въпреки че живо интересуват хората и активно присъстват в публичното пространство.

 

„Култура и медии“ е интердисциплинарен опит да се съединят културологията с медиазнанието така, че да се облагодетелстват културолози, изкуствоведи и медийни експерти, журналисти, практици в масовите комуникации и студенти по журналистика, медии, изкуствознание и културология. Защото културата е медийна, а медиите са пряко следствие от съвременния културен статус.

 

Културата и медиите са немислими без човека, който едновременно ги създава и потребява, низвергва и обожествява, променя и разрушава. Днешното мислещо същество е не само homo culturalis (културен човек), но и homo medialis (медиен човек). Медиен човек е всеки един от нас, взет поотделно и всички ние заедно, като съвкупност, която е плод на медийната култура и цивилизация, на символите, образите, ценностите и стиловете, които сме приели от интернет пространството, телевизията, филмите, радиото, вестниците и списанията.

 

Съдържание:

Първа част. Медийна култура

Втора част. Всекидневна култура. Медии. Мода

Трета част. Развлечение и медии

Развлекателната сфера и медиите
Еротика и порнография в медиите
Сензационни медии: Етика и регулация
Заключение
Именен показалец
Предметен показалец
Библиография
Summary