Световната мода – І част: Англия и Франция

Световната мода – І част: Англия и Франция

Любомир Стойков
2010

Описание

„Модният дизайн и по-цялостно - модата, като символен, естетически, битов и културен резонатор на социалните промени са твърде показателни за развитието на човешкия вкус, за непрекъснатото му еманципиране от догми и ограничения и същевременно - култивиране в посока, адекватна на новите ценности и новите реалности.
„Минимализъм“ и „деконструктивизъм“, „унисекс“ и „андрогинен стил“, „отказ от класиката“ и „постмодернизъм“ са сред ключовите думи, характеризиращи новите доминанти в изкуството на облеклото.
Преди няколко години ми хрумна да обобщя по-голямата част от впечатленията си - срещи и интервюта (по-пространни или съвсем мимолетни) с някои от най-прочутите в света модни стилисти, журналисти, модели... Реших да започна с представители на Англия и Франция - две от страните, които имат най-голям принос в създаването и усъвършенстването на модния дизайн (първата - с невероятния си авангардизъм и екстравагантност, и втората - с ненадминатия и днес класически шик и култ към елегантността и изискаността)“. - Любомир Стойков

 

Съдържание:

Въведение

Английска мода

Френска мода

Предметен показалец

Именен показалец

Резюме на английски език

Резюме на френски език

Резюме на руски език