Теоретични проблеми на модата

Теоретични проблеми на модата

Любомир Стойков
2020

Описание

„Любомир Стойков е, смея да кажа най-изтъкнатият познавач у нас на феномена „мода“. Учебното помагало, което ни предлага, е всъщност интердисциплинарно изследване на модата в онтологичен, култрологичен и семиотичен план. Българският читател вече разполага с ерудирано обяснение на взаимодействието между визуалните изкуства, постмодернизма и глобализацията и модната детерминанта на културата. А това е необходимото условие за провокиране на частни и приложни изследвания на модата у нас.“

Проф. Чавдар Попов

 

„Теоретични проблеми на модата“ е научен труд, който ме възхити с майсторското съвместяване на концептуалната плътност, информативността и изключително увлекателния стил на писане. Студентската публика очаква от Любомир Стойков точно това и ще му бъде признателна. Бъдещите модни дизайнери ще разпознаят своята амбиция в усилията на преподавателя си да реализира изследване - рядкост и в световната литература.“

Проф. Греди Асса

 

Съдържание:

Съвременни теоретични аспекти на модата
Същност и дефиниции на модата
Скандалната природа на модата
Функции и прояви на анти-модата
Мода и субкултура
Комуникативни аспекти на модата
Мода или облекло за успеха
Модният дизайн в процеса на глокализацията
Заключение
Именен показалец
Предметен показалец
Индекс на илюстрациите
Библиография
Contents
Summary