Фондация Lavazza продължава своя ангажимент към Земята и околната среда
5 юни 2024

Фондация Lavazza продължава своя ангажимент към Земята и околната среда

Години наред Фондация Lavazza работи за подобряване на производствения добив и качеството на кафето, като насърчава приобщаващото предприемачество и насърчава просперитета на общностите-производители чрез международно развитие и програми за обучение, така че производителите да могат да използват своето ноу-хау и да реагират ефективно на ефектите от изменението на климата.

Създадена през 2004 г. и празнуваща тази година първите 20 години от историята си, фондация Lavazza е подкрепила досега над 50 проекта по целия свят, координирайки и изпълнявайки социални, екологични и икономически проекти за устойчивост в общностите, отглеждащи кафе; в момента подкрепя и финансира 33 проекта в 20 държави на 3 континента, от които се възползват около 190 000 души.

В партньорство с неправителствени организации, международни и местни институции, Фондацията вече е активна на този фронт в няколко държави. По този начин фондация Lavazza досега е съдействала за засаждането на над 15 милиона растения кафе.

„С фондация Lavazza ние ускоряваме проектите за повторно залесяване, които имат положително въздействие върху хората и околната среда“, споделя Марио Черути – секретар на фондация Lavazza. „Кафето е продукт на земята и също като нея е застрашено от изменението на климата. Нещо повече, не можем да забравим, че милиони фермери в над 40 страни участват в отглеждането на кафе: фондация Lavazza иска да работи с тях за смекчаване на ефектите от изменението на климата, насърчаване на добрите земеделски практики и подкрепа на устойчивото социално развитие.“

Сред настоящите проекти два се открояват със силния си ангажимент за опазване на околната среда: „Пазителите на гората“ в Перу и BioCuba Cafè в Куба.

Пазителите на гората“ в Перу

В сърцето на тропическите гори на Амазонка фондация Lavazza е ангажирана с екологичен проект, насочен към опазване и устойчиво управление на ореховите гори в Амазонка и укрепване на местните общности. Работейки в сътрудничество с CESVI, Перуанското министерство на околната среда и местните общности, програмата на Фондацията за презалесяване се ангажира да насърчава опазването на съществуващото горско наследство чрез директни действия от страна на местните общности, които по този начин стават истински „пазители на гората“.

Орехът е вековно дърво, достигащо голяма възраст и е сред най-високите в гората с височина до 60 метра. От 2020 г. насам са засадени над 5200 орехови дръвчета, които представляват изключително ценен екологичен ресурс, тъй като те улавят около 64 000 kg CO2 през целия си живот. В допълнение към ореховите дървета са засадени над 15 000 овощни дървета, за да осигурят на местните общности източник както на самоиздръжка, така и на доходи.

700 хектара първични гори са възстановени чрез повторно залесяване и са направени подобрения в социално-икономическите условия на над 660 членове на местното население.

За повече информация за този проект, можете да посетите уебсайта на фондация Lavazza.

BioCuba Café в Куба

Кубинската програма се роди през 2018 г., когато Група Lavazza стартира проект за устойчиво развитие чрез фондация Lavazza в сътрудничество с кубинското министерство на земеделието, GAF (Grupo Empresarial Agroforestal), OXFAM и AICEC Torino (Agenzia di Interscambio Culturale ed Economico con Cuba).

Оттогава фондация Lavazza работи със 170 фермери в районите на Сантяго и Гранма, за да възстанови отглеждането на кафе в страната, което беше драстично намалено от експлоатацията и обезлесяването в края на 19-ти и началото на 20-ти век, като по този начин допринесе за повторното залесяване; да възстанови качеството на кубинското зелено кафе до нивата на превъзходство, които го направиха световно известно, като по този начин създаде споделена стойност по веригата, като се започне с подобрения на социално-икономическите условия на местните общности производители на кафе и със специален акцент върху жените и млади хора.

Проектът е част от окуражаващ контекст, според който Куба е подобрила своята горска площ от 13% през 1959 г. на 43% през 2022 г. Докато в първата фаза на проекта (2018 – 2021 г.) основната цел беше да се допринесе за възобновяването на отглеждането на кафе, основано на принципите на устойчивост и равенство между половете, във втората фаза (от 2022 г.) целта е да се възстанови превъзходството на кубинското кафе чрез преследване на пет екологични и социални цели за устойчивост:

  • опазване на горите и биоразнообразието
  • обучение по добри земеделски практики (включително органично сертифициране)
  • подобряване на качеството на кафето
  • овластяване на жените и младежите
  • къса верига на доставки и верига на стойността – фокус върху проследимостта и блокчейн технологията.

Всеки може да проследи пътуването на кафето от Куба до своята чаша, чрез този уебсайт, както и ангажимента на Lavazza към устойчивостта, който е движещата сила зад проекта. За да научите повече за проекта, можете да посетите уебсайта на фондация Lavazza.