Lavazza участва в световната конференция за кафето
2 октомври 2023

Lavazza участва в световната конференция за кафето

На Световната конференция за кафето (WCC 2023), популяризирана от Международната организация за кафе (ICO) и организирана съвместно с правителството на Индия и неговия борд за кафе в гр. Бангалор, беше обявено стартирането на Център за кръгова икономика в кафето, първата глобална предконкурентна платформа, насочена към ускоряване на кръговия преход във веригата за доставки на кафе, популяризиране на нейните принципи, подкрепа на иновациите и разработване на добри практики, свързани с кръгова икономика в глобалната кафе индустрия.
Центърът се популяризира и поддържа от глобална мрежа от партньори: Фондация Lavazza, Политехнически университет Торино, Университет за гастрономически науки (Поленцо, Италия), Международната организация за кафе (ICO), Международен търговски център (ITC) и Организация на ООН за промишлено развитие (UNIDO).
Предприемайки стъпки по идея на фондация Lavazza и основан в Торино (Италия), Центърът вече е отворен за всички играчи във веригата за доставка на кафе: общности на местни производители – чрез достъп до глобална мрежа от знания и възможности за прилагане на пилотни проекти в кръговата икономика; производители на кафе, които могат да се възползват от сътрудничеството, след създаването на научна мрежа от експерти в индустрията с нови инициативи и вдъхновение в проектите, споделени с Центъра; асоциации, институции и стратегически партньори също ще бъдат приветствани в подкрепа на нови инициативи, които ще подпомогнат ускоряването на кръговата икономика в индустрията за кафе; изследователски центрове и академични среди, за повишаване на осведомеността и предлагане на иновативни решения.
Световната конференция за кафе (WCC 2023), организирана от Международната организация за кафе, е най-голямото събитие за кафе в света, което събира производители, водещи индустрии и ръководители от повече от сто държави на всеки четири години. WCC предоставя уникален форум за диалог между правителствата, частния сектор, партньорите за развитие, гражданското общество и всички заинтересовани страни, за да се справят с предизвикателствата пред сектора чрез международно сътрудничество и да насърчат социално-икономическите възможности. Проведен за първи път в Азия между 25 и 27 септември 2023 г., конференцията WCC 2023 в Бангалор се фокусира върху кръговата икономика и е под надслов „Устойчивост чрез кръгова икономика и регенеративно земеделие“.
„Изправени пред необходимостта от ускоряване на прехода към кръгова икономика, нашата Фондация, създадена през 2004 г., разработи идеята за прилагане на характерния ни подход за сътрудничество с множество заинтересовани страни: ако от една страна са необходими осезаеми действия от отделни играчи, това е възможно единствено чрез обединяване силите на всички страни в кафе индустрията, за да можем да дадем реален тласък на кръговия преход. Иновации и сътрудничество са ключовите думи, движещи нашата стратегия. Този нов Център представлява ценна предконкурентна област, която има потенциала да осигури намалено въздействие върху околната среда и да подобри доходите на производителите на кафе и другите заинтересовани страни: много добра причина за всички участници във веригата за доставки да се присъединят към групата и да участват активно“, изтъкна Марио Черути, секретар на Фондация Lavazza и ръководител на Lavazza Group за Институционални връзки и устойчивост.
На форума представители на фондация Lavazza, ITC и UNIDO изложиха мисията на Центъра, който възприема подход на сътрудничество и има за цел да подобри екологичната, социалната, културната и икономическата устойчивост на системата за кафе, подкрепяйки участниците в нея чрез споделяне на знания и мобилизиране на ресурси за прилагане на кръгови решения.